Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Sistem sestavljata dva sklopa:

- QR kodna tabla, ki se nahaja na vidnem in dostopnem mestu v vhodnem delu občinske zgradbe. Na njej so razporejene QR kode za posamezne oddelke (zgornji del) in QR kode za posamezne vrste storitev za občane (spodnji del). Poleg tega so na QR kodni tabli na voljo tudi kratka navodila in povezave na mobilno aplikacijo.

- mobilna aplikacija za iPhone in Android

Modra koda

 

- NATIVE iOS
- NATIVE Android
 

Več: http://www.modra-koda.si/